Kurser

Malin berättar hur vi skapar goda förutsättningar för samarbete och välmående.

Kurser

Kurserna är inriktade på att vara förebyggande och kan delas upp i grupper för föräldrar till yngre barn respektive tonåringar.

Malin berättar hur vi skapar goda förutsättningar för samarbete och välmående hemma och lyfter fram vilka fördelar det ger för hela familjen. Kurserna bygger på den senaste forskningen inom ledarskap, föräldraskap och barnpsykologi och Malin berättar både om vad barn behöver, men också hur vi ser till att de får det de behöver.

En stor del av behållningen från kurserna menar deltagarna är att få dela utmaningar och diskutera förhållningssätt med andra föräldrar. Att få höra andra berätta om sina tankar och svårigheter, men också olika lösningar, stärker och inspirerar deltagarna. Många av förhållningssätten kan föräldrar använda inte bara i relation till sitt barn utan även i relation till kollegor eller en partner.

Framgång i föräldraskapet handlar till stor del om att ligga steget före i barnets utveckling, både på kort och lång sikt. Syftet med kurserna är att väcka en medvetenhet hos föräldrar om hur de agerar i olika situationer och inspirera dem att prova på andra förhållningssätt i de fall det inte blir som de har tänkt sig.

Kurserna anpassas utifrån ålder på deltagarnas barn och just de föräldrarnas upplevda utmaningar.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen à två timmar:

1.Ledarskap
hur vi blir tydligare i vårt föräldraledarskap

2.Självkänsla
hur vi stärker våra barn på olika sätt

3.Kommunikation, konflikthantering och motivation
hur vi gör för att bli lyssnade på, löser konflikter, men framför allt minskar antalet konflikter och hjälper våra barn att finna sin egen motivation

Kursen är uppdelad på tre tillfällen à två timmar:

1.Ledarskap
hur vi blir tydligare i vårt föräldraledarskap

2.Självkänsla
hur vi stärker våra barn på olika sätt

3.Kommunikation, konflikthantering och motivation
hur vi gör för att bli lyssnade på, löser konflikter, men framför allt minskar antalet konflikter och hjälper våra barn att finna sin egen motivation

Skicka förfrågan

Vad kul att du är intresserad av våra kurser och föreläsningar.

Här kan du kontakta oss.